fbpx

Er du klar? HS

Er du og din familie klar til at du tager et år på High School?

At rejse væk hjemmefra  på udveksling et skoleår (ca. 10 måneder) er en meget stor beslutning – både for dig, men også for din familie, som du efterlader herhjemme. For at dit ophold skal blive en succes, er det vigtigt, at I alle er afklaret med, hvad det indebærer, og det er vigtigt, at du har god opbakning med hjemmefra.

Det er vigtigt, at I som familie tænker over hvad det kræver. Er I klar til at du skal leve i et fremmed land hos nogle fremmede mennesker, og er I klar til at skulle være væk fra hinanden i så lang tid?

Vi lavet en række spørgsmål til dig og dine forældre. Disse spørgsmål skal ses som en hjælp til at træffe den endelige beslutning, og forhåbentlig kan de gøre jer afklaret om I som familie er parate til et High School ophold.

At I vil komme til at savne hinanden, særligt op til højtiderne, kan vi ikke forhindre, men vi kan forsøge at forberede jer bedst muligt, så I har et realistisk billede af, hvad det er, I går ind til og hvilke følelser opholdet kan komme til at vække hos jer.

Udvekslingsstudent i USA - MyEducation

TEST ELEVER

– Ingen familier er ens. Nogle bor i et ryddeligt hjem, andre lever med støv i hjørnerne. Nogle bor med pynt på væggene, andre gør ikke. Nogle spiser ved spisebordet, andre spiser i sofaen. Nogle har faste spisetider, andre spiser hver for sig. Nogle er velhavende og inviterer dig med på ferie, andre er ikke. Er du klar til at leve under andre vilkår (bedre eller ringere), end dem du er vant til? Det skal du være, for det er værtsfamilien, der vælger dig, ikke omvendt.

– Hver kultur har sine normer og regler, og selv inden for kulturen kan disse variere. Det kender du nok også i forhold til dine venner og deres familier – der er ikke to der er ens. Hver familie har sine regler og sin måde at leve på. I nogle familier skal du være hjemme kl. 10 om aftenen – også i weekenderne, I andre må du kun sidde og surfe ved computereren i 30 minuter ad gangen og du skal selv vaske dit tøj. Du skal også spørge om lov for at måtte besøge venner. Er du klar på at indrette dig efter en anden families regler? Det skal du være. Familierne åbner deres hjem for dig og den mindste tak og respekt du kan vise er at overholde hjemmets regler.

– Der kan opstå små konflikter under dit ophold, og du skal være klar til at tage hånd om tingene selv og ikke ringe hjem til mor og far hver gang – for de kan ikke hjælpe dig. I dit værtsland er der mennesker, der står klar til at hjælpe dig, hvis du får brug for det. Men i første omgang skal du ved små problemer prøve at klare tingene selv. Er du klar til det?

– Skolerne i udlandet er slet ikke som herhjemme, og en traditionel skoledag er typisk meget anderledes, end du vil være vant til. Der er mere diciplin, lærerne tiltales ikke med fornavn, og du kan risikere at skulle spørge om lov til at gå på toilettet. Du må også regne med, at der vil være flere prøver og flere lektier. Du må være forberedt på at skulle arbejde hårdt, især de først par måneder, mens du omstiller dig til værtssproget.

– Et skoleår er lang tid at være væk hjemmefra og stort set alle oplever at få hjemve i en eller anden grad. Det er ikke tilladt at få besøg af venner og familie under dit ophold, da dette kun gør hjemveen værre, når de så rejser hjem igen. Og har du ikke haft hjemve, så kan det opstå, hvis du får besøg. Kan du undvære dem I så lang tid?

– Venner og omgangskreds er en stor del af hverdagen, når man er på et High School ophold. Stort set alle dine venner vil være klassekammerater fra skolen, da det er her, du vil tilbringe det meste af din tid. Derfor er det vigtigt at være udadvendt og opsøgende allerede fra den første dag. Du kan ikke forvente at folk kommer til dig. Er du klar på at være åben overfor nye venskaber?

TEST FORÆLDRE

– Dit barn skal nu til at leve og bo i et andet land, hos en anden familie og under nogle andre vilkår. Værtsfamilien vil gøre tingene anderledes end du er vant til i jeres familie, og det er ikke sikkert, at det er alt, I vil bryde jer om. Alligevel er det vigtigt, at du støtter op om og respekterer værtsfamilien og deres måde at gøre tingene på. Er du klar til det?

– Dit barn skal måske for første gang ud og stå på egne ben og det er vigtigt, at du lader det få lov til det. Det er en del af oplevelsen. Hvis der opstår små konflikter i skolen eller i værtsfamilien skal dit barn selv løse det – uden din hjælp. Du bør i stedet opfordre dit barn til at gøre brug af de kontaktpersoner i værtslandet, som står klar til at hjælpe, hvis der opstår problemer. Er du klar til at slippe styringen og have tillid til, at dit barn kan klare sig selv?

– Dit barn skal være væk i et skoleår og det er ikke tilladt at komme på besøg under opholdet. Denne regel er til for, at give dit barn de bedst mulige forudsætninger for at få mest muligt ud af sit High School ophold og blive en del af lokalområdet. Besøg af venner og familie har desværre også den kedelige bagside, at det vil gøre savnet endnu større end det var i forvejen. Og var det der ikke i forvejen, så siger al erfaring at så opstår det.

Vi anbefaler også, at du begrænser kontakten til dit barn, dvs. ikke daglige telefonopkald, fordi det igen vil være med til at forøge hjemveen. Desuden vil dit barn være på sit livs hidtil største eventyr, så giv det plads og rum til at nyde det fuldt ud. Hvis du pludselig synes, at der begynder at gå lang tid i mellem, at du hører fra dit barn, så er det et godt tegn. Det betyder, at dit barn trives og har travlt med at leve sit nye liv. Du kan være sikker på, at du nok skal få det at vide, hvis tingene ikke går som de skal. Så er du klar til at give slip, om ikke andet så midlertidigt?

– Det er dit barn, det dyrebareste du har, og pludselig har du ikke ansvaret for om det trives og det kan være svært. Det er organisationen i værtslandet, der har ansvaret for dit barn under opholdet, og du skal kunne have tillid til, at de nok skal passe godt på dit barn.

Det kan være positivt med kontakt mellem forældre og værtsfamilie og der kan selvfølgelig sagtens være en dialog omkring trivsel, regler, skole mm., men det er vigtigt at værtsfamilien ikke føler, at du prøver at kontrollere dem og bestemme. Husk at respektere, at dit barn er gæst i et fremmed land og hos en fremmed familie, og at det er deres normer og regler, der gælder.