fbpx

Sygeafbestillingsforsikring

Sygeafbestillingsforsikring

MyEducation tilbyder to typer sygeafbestillingsforsikring. Den ene gælder hvis eleven bliver syg og ikke har mulighed for at deltage i udvekslingsprogrammet, og dækker et maximalt beløb på kr. 75.000,-. Denne sygeafbestillingsforsikring koster en fast pris på kr. 1.995,-

Den anden sygeafbestillingsforsikring dækker, hvis deltager eller deltagers forældre, søskende og bedsteforældre, bliver syge og dette medfører at deltager ikke har mulighed for at tage på udveksling. Derudover dækker denne sygeafbestillingsforsikring det totale indbetalte beløb kun frataget prisen for sygeafbestillingen. Prisen for forsikringen er 5% af programprisen og evt. tilvalg.

For begge sygeafbestillingsforsikringer gælder, at hvis forsikringen tegnes i forbindelse med optagelse i programmet, så refunderes alle indbetalte beløb – undtagen prisen for forsikringen, hvis skolen på grund af Covid-19 starter op med 100% online undervisning og/eller værtsfamilien trækker sig, og det ikke kan nås at finde en ny skole og/eller værtsfamilie inden eller i forbindelse med skolestart.

Nedenfor kan du læse om de to forskellige dækninger.

MyEducation High School SYGEAFBESTILLINGSFORSIKRING Europa/EØS og Verden

Forsikringen dækker maximalt kr. 75.000,-

Forsikringen dækker, når udvekslingseleven ikke kan påbegynde sin rejse på grund af død, akut opstået sygdom/tilskadekomst. Årsagen skal dokumenteres ved at sende en skadeanmeldelse og relevant lægefaglig dokumentation til MyEducation. MyEducation vil ud fra den udfyldte skadeanmeldelse og vedlagte dokumentation vurdere sygdommens/tilskadekomstens karakter.

Forsikringens undtagelser betyder, at hvis årsagen til afbestillingen er en anden end de 3 nævnte årsager (død, akut opstået sygdom/tilskadekomst) så dækker den ikke.  Forsikringen dækker således heller ikke, såfremt afbestillingen foretages på grund af fortrydelse, ændrede rejseplaner, manglende betalingsevne, strejker m.v., eller hvis sygdommen var til stede ved tegningen af forsikringen og et behandlingsbehov med stor sandsynlighed kunne forventes inden afrejsen.

Undtaget er også skadeårsager, der relaterer sig til stress, depression og andre psykiske lidelser.
Det er en betingelse for forsikringens erstatningspligt at forsikringen er tegnet senest ved bestilling af rejsen eller ved betaling af 1. delbeløb til MyEducation.

Hvis der i forbindelse med optagelse i programmet tegnes en sygeafbestillingsforsikring, refunderes alle indbetalte beløb – dog max. 75.000,-.

Ligeledes dækker afbestillingsforsikringen hvis skolen på grund af Covid-19 starter op med 100% online undervisning og/eller værtsfamilien trækker sig, og det ikke kan nås at finde en ny skole og/eller værtsfamilie inden eller i forbindelse med skolestart. I sidstnævnte tilfælde tilbagebetales alle indbetalte beløb dog fratrukket prisen for sygeafbestillingsforsikringen.

Forsikringen dækker fra tegningsdatoen indtil påbegyndelse af afrejse fra Danmark.

Afbestilling af udvekslingsopholdet skal anmeldes til MyEducation pr. e-mail med dokumentation for årsagen til afbestillingen. Hvis du har spørgsmål i forbindelse med afbestilling af din rejse, kan du kontakte MyEducation på +45 70273011 alle hverdage mellem 9.00-16.30

Det er frivilligt om man ønsker at benytte sig af vores sygeafbestillingsforsikring – prisen for denne er kr. 1.995,-.

Det vil være muligt at opgradere til den udvidede dækning, dog senest når sidste delbetaling skal betales.

MyEducation High School SYGEAFBESTILLINGSFORSIKRING Europa/EØS og Verden udvidet dækning

Forsikringen dækker udvekslingsopholdets programpris inklusive evt. tilvalg. 

Hvis den person, der er årsag til afbestillingen, er fyldt 75 år, er forsikringens erstatningspligt begrænset til max. DKK 50.000,- uanset om den tegnede forsikringssum er højere.

Forsikringen dækker, når sikrede ikke kan påbegynde sin rejse på grund af død, akut opstået sygdom/tilskadekomst. Årsagen skal dokumenteres ved at sende en skadeanmeldelse og relevant dokumentation til MyEducation. MyEducation vil ud fra den udfyldte skadeanmeldelse og vedlagte dokumentation vurdere sygdommens/tilskadekomstens karakter. Forsikringen dækker også, hvis sikrede ikke kan påbegynde sin rejse på grund af død, akut opstået sygdom eller tilskadekomst hos sikredes familiemedlemmer eller brand/indbrud jævnfør nedenstående:

a) Ægtefælle/samlever(-ske)
b) Forældre/svigerforældre
c) Børn/svigerbørn eller børnebørn
d) Søskende
e) Svoger/svigerinde
f) Bedsteforældre,
g) Brand eller indbrud i sikredes private bolig umiddelbart inden afrejsen. Politirapport skal foreligge.

Forsikringens undtagelser betyder, at hvis årsagen til afbestillingen er en anden end de overfor nævnte årsager, så dækker forsikringen ikke. Forsikringen dækker således heller ikke, såfremt afbestillingen foretages på grund af fortrydelse, ændrede rejseplaner, manglende betalingsevne, strejker m.v., eller hvis sygdommen var til stede ved tegningen af forsikringen og et behandlingsbehov med stor sandsynlighed kunne forventes inden afrejsen.
Undtaget er også skadeårsager, der relaterer sig til stress, depression og andre psykiske lidelser.

Det er en betingelse for forsikringens erstatningspligt, at forsikringen er tegnet senest ved bestilling af rejsen eller ved betaling af første delbetaling til MyEducation. 

Hvis der i forbindelse med optagelse i programmet tegnes en sygeafbestillingsforsikring, refunderes alle indbetalte beløb – undtagen prisen for sygeafbestillingsforsikringen – hvis skolen på grund af Covid-19 starter op med 100% online undervisning og/eller værtsfamilien trækker sig, og det ikke kan nås at finde en ny skole og/eller værtsfamilie inden eller i forbindelse med skolestart.

Forsikringen dækker fra tegningsdatoen indtil påbegyndelse af afrejsen fra Danmark.

Afbestilling af rejse anmeldes til MyEducation på e-mail. Hvis du har spørgsmål i forbindelse med afbestilling af din rejse, kan du kontakte MyEducation på +45 70273011 alle hverdage mellem 9.00-16.30
Det er frivilligt om man ønsker at benytte sig af vores sygeafbestillingsforsikring. Prisen for denne udvidede sygeafbestillingsforsikring er 5% af programudgiften samt eventuelle tilkøb som f.eks. region- eller statsønske samt New York/Toronto tur.